εκκρεμάννυμι

εκκρεμάννυμι
ἐκκρεμάννυμι (Α)
1. κρεμώ κάτι από ένα μέρος ή πράγμα
2. μέσ. είμαι εξαρτημένος από κάτι, είμαι αφοσιωμένος σε κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ἐκκρεμαμένων — ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp fem gen pl ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp masc/neut gen pl ἐκκρεμᾱμένων , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid fem gen pl (attic epic doric aeolic) ἐκκρεμᾱμένων , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμάμενον — ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp masc acc sg ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐκκρεμά̱μενον , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid masc acc sg (attic epic doric aeolic) ἐκκρεμά̱μενον , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμάμεθα — ἐκκρεμάννυμι hang from pres ind mp 1st pl ἐκκρεμά̱μεθα , ἐκκρεμάννυμι hang from fut ind mid 1st pl (attic epic doric aeolic) ἐκκρεμάννυμι hang from imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμῶν — ἐκκρεμάννυμι hang from fut part act masc voc sg (attic epic) ἐκκρεμάννυμι hang from fut part act neut nom/voc/acc sg (attic epic) ἐκκρεμάννυμι hang from fut part act masc nom sg (attic epic ionic) ἐκκρεμής suspended masc/fem/neut gen pl (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρέμασθε — ἐκκρεμάννυμι hang from pres imperat mp 2nd pl ἐκκρεμάννυμι hang from pres ind mp 2nd pl ἐκκρεμάννυμι hang from imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρίμνασθε — ἐκκρεμάννυμι hang from pres imperat mp 2nd pl ἐκκρεμάννυμι hang from pres ind mp 2nd pl ἐκκρεμάννυμι hang from imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμαμένοις — ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp masc/neut dat pl ἐκκρεμᾱμένοις , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid masc/neut dat pl (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμαμένου — ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp masc/neut gen sg ἐκκρεμᾱμένου , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid masc/neut gen sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμαμένους — ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp masc acc pl ἐκκρεμᾱμένους , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid masc acc pl (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκκρεμαμένῳ — ἐκκρεμάννυμι hang from pres part mp masc/neut dat sg ἐκκρεμᾱμένῳ , ἐκκρεμάννυμι hang from fut part mid masc/neut dat sg (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”